Wat is Transf'eau Escaut?

De Transf’eau Escaut dag is een dag van grensoverschrijdende uitwisseling tussen België en Frankrijk over milieuvraagstukken in verband met water.

Soms in Frankrijk, soms in België, de thema’s zijn gevarieerd maar gecentreerd rond de rivier “Escaut”, die beide landen doorkruist.

De thema’s van de voorgaande jaren zijn :

2016: alternatieve technieken voor stormwaterbeheer

2018: de plaats van waterlopen in de ruimtelijke ordening.

2020: Water en landbouw: een actueel thema

Transf'eau Escaut 2023

Voor deze nieuwe editie van Transf’eau Escaut werd de biodiversiteit van de Schelde belicht met verschillende presentaties van de soorten en hun habitats die aanwezig zijn in het Scheldebekken.

In de namiddag werd deze uitwisselingsdag afgesloten met een veldbezoek aan de site van het bedrijf COSUCRA, dat een beleid ten gunste van de biodiversiteit ontwikkelt.

Kon u niet deelnemen of wilt u de presentaties nog eens bekijken?

Foto’s genomen door het escaut-lys contract

Videos